Eiendom

Vi har omfattende erfaring med å tilrettelegge eiendomsprosjekter for investeringsselskaper, institusjoner og privatpersoner. Vi tilrettelegger prosjekter innenfor de fleste segmenter av næringseiendom.

Vi søker prosjekter med høy risikojustert avkastning, hovedsakelig ved å identifisere kvalitetseiendommer med god beliggenhet og utviklingspotensial.

Vårt brede kontaktnett muliggjør identifiseringen av attraktive investeringsobjekter for våre investorer. Se utvalgte transaksjoner nedenfor.