Eiendom

Oslo Finans tilrettelegger eiendomsprosjekter for formuende privatpersoner, private investeringsselskaper og institusjoner. Vårt hovedfokus er å tilby våre investorer høy og stabil risikojustert avkastning. Vi fokuserer derfor primært på å identifisere kvalitetseiendommer med god beliggenhet og lange sikre kontantstrømmer, men arbeider også med finansiering av utviklingsprosjekter.

Oslo Finans har bred erfaring innenfor eiendom og finans, og har opparbeidet et bredt kontaktnett som muliggjør identifiseringen av attraktive investeringsobjekter for våre investorer.


Vi tilbyr:

  • Tilrettelegging av prosjekter innen eiendom.
  • Forretningsførsel.
  • Megling av andeler (aksjer) i prosjektene i annenhånds-markedet.