Care Homes

Portefølje av omsorgsboliger uteid til Ecura Bo og Habilitering på lange kontrakter.