Om oss

Oslo Finans AS er et uavhengig verdipapirforetak, stiftet i 1983. Selskapet er eid av de ansatte. De første årene var selskapet et deleid datterselskap av tidligere Kreditkassen (nå Nordea).

 

Overfor våre klienter og relasjoner søker vi alltid å fremstå som etterrettelige og med integritet, kreativitet, langsiktighet og forståelse for klientens behov.


Oslo Finans har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester, ref Verdipapirhandelloven § 2 - 1 (1):  

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre
  • Nr 2: Utførelse av ordre
  • Nr 5: Investeringsrådgivning
  • Nr 7: Plassering av finansielle insturmenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

Konsesjonen omfatter også

  • Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,
  • Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.

 

Våre ansatte

Våre medarbeidere har bygget opp betydelig kompetanse og erfaring gjennom mange års arbeid innen finans- og investeringsvirksomhet. Vi har også omfattende industriell erfaring fra flere bransjer.
Alle ansatte har relevant høyere utdannelse og lang erfaring innenfor de områder vi arbeider.

 

16.03.2020 - Oslo Finans gjør tilpasninger

Situasjonen som Norge og verden befinner seg i nå, berører oss alle. Vi er i en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

I Oslo Finans tar vi situasjonen svært alvorlig og har gjort tilpasninger. Vi håper og tror at dette bidrar til å begrense smittespredningen, samtidig som vi ivaretar kundenes behov så langt det lar seg gjøre.


Begrensning av smittespredning

Alle våre ansatte tar sitt samfunnsansvar og bidrar til den nasjonale dugnaden med å redusere smittespredning. Vi forholder oss til kommunale og nasjonale retningslinjer for smittevern. For ansatte betyr det blant annet utstrakt bruk av hjemmekontor, reiseforbud, digitale møter, ingen felles arrangementer og redusert bruk av kollektivtransport.

Full drift i alle avdelinger

Oslo Finans har et robust og skybasert IT-miljø som gjør at vi har i full drift i alle systemer, uavhengig av lokasjon. Alle våre ansatte er tilgjengelige per telefon eller via digitale kommunikasjonskanaler.

Oslo Finans Forvaltning er operativ både med kapital- og eiendomsforvaltning. Situasjonen for eiendommene følges tett. Vi vil søke å finne ordninger for leietakere i våre eiendomsprosjekter som får utfordringer. Det er naturlig å gi noe informasjon til investorene i forbindelse med første kvartalsrapportering.

Ta kontakt

Vi i Oslo Finans står klare til å bistå i denne utfordrende situasjonen. Ikke nøl med å ta kontakt med oss via telefon eller i digitale kanaler. Vi er her for dere.

 

ANSATTE

Axel Folkvard

Partner/Eiendom

+47 22 47 95 80

+47 90 13 03 35

amf@oslofinans.no

Axel har bred erfaring med tilrettelegging og plassering av investeringsprosjekter innen eiendom samt tilrettelegging og plassering av emisjoner i små og mellomstore selskaper.

Axel har vært i Oslo Finans siden 2003. Før det var han aksjemegler i Nordea Securities med ansvar for internasjonale aksjer og har derfor god kunnskap om verdens aksjemarkeder.
Han er utdannet Master of Arts in Business and Finance fra Herriot Watt University i Edinburgh.

Benedicte Heintz

Administrasjon

+47 22 47 95 80

+47 99 64 27 77

bh@oslofinans.no

Benedicte er utdannet Cand. Polit fra Universitetet i Oslo med hovedfag i pedagogikk, mellomfag i fransk og grunnfag i sosialøkonomi.

Hun har vært i Oslo Finans siden 2006 og har tidligere arbeidet i Vesta Forsikring, Factor ASA og Nor-Cargo Thermo AS.

Jorunn D.Lystrup-Lydersen

Partner/M&A

+47 22 47 95 80

+47 48 19 19 55

jll@oslofinans.no

Jorunn D Lystrup-Lydersen har bred erfaring fra M&A virksomhet, både som rådgiver og linjeleder. Hun har videre erfaring som konsulent og leder fra ulike tjenesteytende virksomheter som SuperOffice og Capgemini, og kommer sist fra rollen som konserndirektør i Faveo (WSP). Hun har styreerfaring fra ulike selskaper, spesielt innen konsulent/rådgivning og IT sektoren. Hun har en mastergrad fra handelshøyskolen BI.

Per Henrik Magnus

Managing Partner/M&A

+ 47 22 47 95 80

+ 47 91 89 56 43

phm@oslofinans.no

Per Henrik er ansvarlig for selskapets M&A virksomhet. Han har bred erfaring innen markedsanalyse, forretningsutvikling, prosjektledelse og rådgivning innen oppkjøp, fusjoner og industrielt salg av virksomheter (M&A). Han har også erfaring fra en rekke styreverv blant annet i Apokjeden, KappAhl og Skeidar.

Per Henrik har tidligere arbeidet i DnB Nor-konsernet og Coop Norge. Han har over 10 års transaksjonserfaring som M&A-spesialist. Før han ble partner i Oslo Finans i 2008 jobbet han flere år som senior M&A rådgiver i et annet selskap.

Per Henrik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Pål Strømskroken

Partner/Eiendom

+47 22 47 95 80

+47 90 84 68 27

ps@oslofinans.no

Pål Strømskroken jobber i Oslo Finans eiendomsavdeling med rådgivning, kapitalinnhenting samt oppfølging av investorer og tilrettelegging av prosjekter. Pål startet i Oslo Finans i januar 2018. Pål har flere års erfaring fra eiendomsbransjen og kom sist fra UNION Corporate der han i 7 år jobbet med tilrettelegging av eiendomsprosjekter, eiendomsfond, rådgivning, samt oppfølging av norske og internasjonale investorer. Tidligere har han jobbet med equity sales hos Danske Bank Markets.

Han har en Bachelor i Business & Management fra Heriot-Watt University i Skottland. Pål er autorisert fondsmegler fra Norges Fondsmeglerforbund.

Marthe Brænden Bordal

Analytiker

+47 22 47 95 80

+47 97 19 10 13

mbb@oslofinans.no

Marthe arbeider med analyse innenfor M&A og Eiendom. Hun har erfaring som konsulent og spesielt innen markedsanalyse og forretningsutvikling. Marthe startet i Oslo Finans AS i 2020. Hun har tidligere arbeidet i Accenture, og er utdannet Master of Science in Applied Economics and Finance fra Copenhagen Business School.

Arvid Alexander Eskild

Business Manager/Compliance

+47 22 47 95 80

+47 91 66 22 74

aae@oslofinans.no

Arvid jobber som selskapets business manager og compliance ansvarlig. Han har ansvaret for selskapets offentlige rapportering og internkontroll, samt bistand med prosjekter innen eiendom og M&A. 

Han har lang erfaring fra et bredt spekter av interne og eksterne tjenesteleveranser innen revisjon og rådgivning av finansielle virksomheter. Han har en bred regulatorisk kunnskap innen finanssektoren fra sitt tildligere arbeidsforhold hos PwC, der han jobbet i over 8,5 år.

Han har en Master of Science in Finance & Strategic Management fra Copenhagen Business School (CBS), samt en master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH).