Om oss

Oslo Finans AS er et ikke-uavhengig verdipapirforetak, stiftet i 1983. Selskapet er eid av de ansatte. De første årene var selskapet et deleid datterselskap av tidligere Kreditkassen (nå Nordea).

Overfor våre klienter og relasjoner søker vi alltid å fremstå som etterrettelige og med integritet, kreativitet, langsiktighet og forståelse for klientens behov.


Oslo Finans har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester, ref Verdipapirhandelloven § 2 - 1 (1):  

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre
  • Nr 2: Utførelse av ordre
  • Nr 5: Investeringsrådgivning
  • Nr 7: Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

Konsesjonen omfatter også

  • Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,
  • Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter,
  • Tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti.

 

Våre ansatte

Våre medarbeidere har bygget opp betydelig kompetanse og erfaring gjennom mange års arbeid innen finans- og investeringsvirksomhet. Vi har også omfattende industriell erfaring fra flere bransjer.
Alle ansatte har relevant høyere utdannelse og lang erfaring innenfor de områder vi arbeider.

 

ANSATTE

Axel Folkvard

Partner/Eiendom

+47 22 47 95 80

+47 901 30 335

amf@oslofinans.no

Axel har bred erfaring med tilrettelegging og plassering av investeringsprosjekter innen eiendom samt tilrettelegging og plassering av emisjoner i små og mellomstore selskaper.

Axel har vært i Oslo Finans siden 2003. Før det var han aksjemegler i Nordea Securities med ansvar for internasjonale aksjer og har derfor god kunnskap om verdens aksjemarkeder.
Han er utdannet Master of Arts in Business and Finance fra Herriot Watt University i Edinburgh.

Benedicte Heintz

Administrasjon/Complianceansvarlig

+47 22 47 95 80

+47 996 42 777

bh@oslofinans.no

Benedicte er utdannet Cand. Polit fra Universitetet i Oslo med hovedfag i pedagogikk, mellomfag i fransk og grunnfag i sosialøkonomi.

Hun har vært i Oslo Finans siden 2006 og har tidligere arbeidet i Vesta Forsikring, Factor ASA og Nor-Cargo Thermo AS.

Jorunn D.Lystrup-Lydersen

Partner/M&A

+47 22 47 95 80

+47 481 91 955

jll@oslofinans.no

Jorunn D Lystrup-Lydersen har bred erfaring fra M&A virksomhet, både som rådgiver og linjeleder. Hun har videre erfaring som konsulent og leder fra ulike tjenesteytende virksomheter som SuperOffice og Capgemini, og kommer sist fra rollen som konserndirektør i Faveo (WSP). Hun har styreerfaring fra ulike selskaper, spesielt innen konsulent/rådgivning og IT sektoren. Hun har en mastergrad fra handelshøyskolen BI.

Per Henrik Magnus

Partner/M&A

+ 47 22 47 95 80

+ 47 918 95 643

phm@oslofinans.no

Per Henrik er ansvarlig for selskapets M&A virksomhet. Han har bred erfaring innen markedsanalyse, forretningsutvikling, prosjektledelse og rådgivning innen oppkjøp, fusjoner og industrielt salg av virksomheter (M&A). Han har også erfaring fra en rekke styreverv blant annet i Apokjeden, KappAhl og Skeidar.

Per Henrik har tidligere arbeidet i DnB Nor-konsernet og Coop Norge. Han har over 10 års transaksjonserfaring som M&A-spesialist. Før han ble partner i Oslo Finans i 2008 jobbet han flere år som senior M&A rådgiver i et annet selskap.

Per Henrik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Pål Strømskroken

Partner/Eiendom

+47 22 47 95 80

+47 90 84 68 27

ps@oslofinans.no

Pål Strømskroken jobber i Oslo Finans eiendomsavdeling med rådgivning, kapitalinnhenting samt oppfølging av investorer og tilrettelegging av prosjekter. Pål startet i Oslo Finans i januar 2018. Pål har flere års erfaring fra eiendomsbransjen og kom sist fra UNION Corporate der han i 7 år jobbet med tilrettelegging av eiendomsprosjekter, eiendomsfond, rådgivning, samt oppfølging av norske og internasjonale investorer. Tidligere har han jobbet med equity sales hos Danske Bank Markets.

Han har en Bachelor i Business & Management fra Heriot-Watt University i Skottland. Pål er autorisert fondsmegler fra Norges Fondsmeglerforbund.

Katrine Duns

Daglig Leder

+47 22 47 95 80

+47 922 49 960

kd@oslofinans.no

Marthe Brænden Bordal

Analytiker

+47 22 47 95 80

+47 971 91 013

mbb@oslofinans.no

Marthe arbeider med analyse innenfor M&A og Eiendom. Hun har erfaring som konsulent og spesielt innen markedsanalyse og forretningsutvikling. Marthe startet i Oslo Finans AS i 2020. Hun har tidligere arbeidet i Accenture, og er utdannet Master of Science in Applied Economics and Finance fra Copenhagen Business School.