Om oss

Oslo Finans AS er et uavhengig verdipapirforetak, stiftet i 1983. Selskapet er eid av de ansatte. De første årene var selskapet et deleid datterselskap av tidligere Kreditkassen (nå Nordea).

Overfor våre klienter og relasjoner søker vi alltid å fremstå som etterrettelige og med integritet, kreativitet, langsiktighet og forståelse for klientens behov.
Oslo Finans har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester:  

Investeringsrådgivning
Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.
 
Plassering av offentlige tilbud og emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter.

Konsesjonen omfatter også

  • Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,
  • Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter,
  • Tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti.

 

Våre ansatte

Våre medarbeidere har bygget opp betydelig kompetanse og erfaring gjennom mange års arbeid innen finans- og investeringsvirksomhet. Vi har også omfattende industriell erfaring fra flere bransjer.
Alle ansatte har relevant høyere utdannelse og lang erfaring innenfor de områder vi arbeider.

Tilknyttet agent hos Oslo Finans AS er Dag Olav Skrivervik.

ANSATTE

Axel Folkvard

Partner / Eiendom

+47 22 47 95 80

+47 901 30 335

amf@oslofinans.no

Axel har bred erfaring med tilrettelegging og plassering av investeringsprosjekter innen eiendom samt tilrettelegging og plassering av emisjoner i små og mellomstore selskaper.

Axel har vært i Oslo Finans siden 2003. Før det var han aksjemegler i Nordea Securities med ansvar for internasjonale aksjer og har derfor god kunnskap om verdens aksjemarkeder.
Han er utdannet Master of Arts in Business and Finance fra Herriot Watt University i Edinburgh.

Benedicte Heintz

Administrasjon/Complianceansvarlig

+47 22 47 95 80

+47 996 42 777

bh@oslofinans.no

Benedicte er utdannet Cand. Polit fra Universitetet i Oslo med hovedfag i pedagogikk, mellomfag i fransk og grunnfag i sosialøkonomi.

Hun har vært i Oslo Finans siden 2006 og har tidligere arbeidet i Vesta Forsikring, Factor ASA og Nor-Cargo Thermo AS.

Jorunn D.Lystrup-Lydersen

Partner /M&A

+47 22 47 95 80

+47 48 19 19 55

jll@oslofinans.no

Jorunn D Lystrup-Lydersen har bred erfaring fra M&A virksomhet, både som rådgiver og linjeleder. Hun har videre erfaring som konsulent og leder fra ulike tjenesteytende virksomheter som SuperOffice og Capgemini, og kommer sist fra rollen som konserndirektør i Faveo. Hun har styreerfaring fra ulike selskaper, spesielt innen konsulent/rådgivning og IKT sektoren. Hun har en mastergrad fra handelshøyskolen BI og en bachelor fra Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) og UiO.

Per Henrik Magnus

Partner / M&A

+ 47 22 47 95 80

+ 47 918 95 643

phm@oslofinans.no

Per Henrik er ansvarlig for selskapets M&A virksomhet. Han har bred erfaring innen markedsanalyse, forretningsutvikling, prosjektledelse og rådgivning innen oppkjøp, fusjoner og industrielt salg av virksomheter (M&A). Han har også erfaring fra en rekke styreverv blant annet i Apokjeden, KappAhl og Skeidar.

Per Henrik har tidligere arbeidet i DnB Nor-konsernet og Coop Norge. Han har over 10 års transaksjonserfaring som M&A-spesialist. Før han ble partner i Oslo Finans i 2008 jobbet han flere år som senior M&A rådgiver i et annet selskap.

Per Henrik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Peter Michelet

Daglig Leder

+ 47 22 47 95 80

+ 47 913 47 181

pm@oslofinans.no

Peter har lang erfaring med finansielle og operative transaksjoner innen shipping, offshore, luftfart, eiendom og kjøp/salg av bedrifter. Han deltok aktivt i introduksjonen av Fidelity Investments og GAM s investeringsfond i Norge.

Han har tidligere arbeidet i Overseas Shipping Company i USA og Lorentzens Skibs AS i Oslo, samt shippingavdelingen i Christiania Bank og Kreditkasse.

Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har tilleggsutdannelse innen skatterett fra Universitetet i Oslo.

Han har vært partner i Oslo Finans AS siden 1986.

Pål Strømskroken

Partner/ Eiendom

+47 22 47 95 80

+47 90 84 68 27

ps@oslofinans.no

Pål Strømskroken jobber i Oslo Finans eiendomsavdeling med rådgivning, kapitalinnhenting samt oppfølging av investorer og tilrettelegging av prosjekter. Pål startet i Oslo Finans i januar 2018. Pål har flere års erfaring fra eiendomsbransjen og kom sist fra UNION Corporate der han i 7 år jobbet med tilrettelegging av eiendomsprosjekter, eiendomsfond, rådgivning, samt oppfølging av norske og internasjonale investorer. Tidligere har han jobbet med equity sales hos Danske Bank Markets.

Han har en Bachelor i Business & Management fra Heriot-Watt University i Skottland. Pål er autorisert fondsmegler fra Norges Fondsmeglerforbund.

Fredrik Egeland

Senior Analyst

+47 22 47 95 80

+47 408 65 594

fe@oslofinans.no

Fredrik jobber både med M&A og eiendomsinvesteringer. Han har bred erfaring fra transaksjoner og oppkjøp innen en rekke ulike bransjer og sektorer.

Fredrik har tidligere arbeidet med finansiell due diligence og verdivurdering i BDO Transaksjonsrådgivning og med eiendomsinvesteringer i UNION Corporate.

Fredrik har master med hovedprofil i finans fra Handelshøyskolen BI.