Prinsberg

Kontorbygg på vestsiden av Kongsberg med NAV som hovedleietaker