Buskerudveien Eiendomsinvest

Kombinasjonseiendom på Åssiden i Drammen med hjelpemiddelsentralen/NAV som leietaker