Mergers & Acquisitions

Vi tilbyr profesjonell rådgivning ved kjøp og salg av virksomheter.

Gjennom god forretningsforståelse, erfaring og tett samarbeid med eierne jobber vi for å sikre vellykkede transaksjoner for våre oppdragsgivere.

Vårt nære samarbeid med ledende aktører innen revisjon, skatt og forretningsjus gjør oss godt rustet til å gjennomføre komplekse transaksjoner innenfor områder der det stilles høye krav til spisskompetanse.

For å sikre høy kvalitet, stiller vi høye krav til oss selv. Vi legger derfor vekt på at våre rådgivere har betydelig transaksjonserfaring, finansiell forståelse og industriell erfaring.

BVPS

Mandat fra eier av Buskerud Varmepumpeservice i forbindelse med salg av aksjene i selskapet til Konstel AS

Tiller Vimek

Mandat fra Tiller Vimek i forbindelse med salg av aksjene til Accent Equity

Grøntklima

Salg av aksjer. Oslo Finans har bistått Grøntklima i forbindelse med overdragelse av aksjene til Beijer Ref

Nebb

Mandat fra Private Equity selskapet Axcel Management A/S i forbindelse med kjøp av aksjene i Nebb Engineering for Init Group

IRT

Salg av aksjer. Mandat fra eierne av ventilasjonsentreprenørselskapet i forbindelse med salg av aksjene til Assemblin

Bislett Kebab House AS

Salg av aksjer. Oslo Finans bisto eierne av BKH i forbindelse av salg av aksjene til Driv Kapital.

Ganske Enkelt AS

Salg av aksjer. Mandat fra eierne av Ganske Enkelt AS i forbindelse med overdragelse av selskapet til ØB Solution AS

ØstCom

Salg av aksjer. Mandat fra eierne i ØstCom AS i forbindelse med overdragelse av selskapet til Vestum AB

Akershus Elektro

Salg av aksjer. Mandat fra eierne i Akershus Elektro i forbindelse med overdragelse av selskapet til Vestum AB

Goodtech

Overdragelse av organisasjon i Goodtech Environmental Solutions til NCC. Mandat fra Goodtech ASA i forbindelse med salget.

Proteria

Opprettelse av plattform. Mandat fra Valedo Partners i forbindelse med oppkjøp

Borger

Salg av aksjer. Mandat fra eierne av Borger ved salg av aksjene til Unicare. Som en del av transaksjonen inngikk salg av tre SPV'er med underliggende eiendommer

Ecura Eiendom Daimyo

Salg av aksjer. Mandat fra Longship ved salg av aksjene i Ecura Eiendom AS til Daimyo AS

Etablering av Tellusgruppen

Etablering av platformen Tellus Caravan og Fritid. Mandat fra selgersiden i forbindelse salg av 8 selskaper til Credo Partners

Salg av omsorgseiendomssselskaper

Mandat fra selgersiden ved salg av samtlige aksjer i 5 omsorgsboligselskaper til SBB AB

Oppkjøp til Sefbogruppen

Etablering av eiendomsdrift og -forvaltningsplatformen Sefbo. Mandat fra Valedo i forbindelse med oppkjøp av 24 selskaper

Hardstuff Fritzoe

Salg av aksjer. Mandat fra eierne av Hardstuff ved salg av aksjene til Fritzøe Engros

Etablering av Elteragruppen

Etablering av elektroplatformen Elteragruppen. Mandat fra Valedo Partners i forbindelse med oppkjøp

Freds > Storskogen

Salg av aksjer. Mandat fra Frends ved salg av aksjemajoriteten til Storskogen.

Innva AS > Axflow

Kjøp av aksjer. Mandat for Axel Johnson International. AxFlow kjøper 100 % av aksjene i Innva AS.

Primat Omsorg Nord > Nord Kapitalforvaltning

Salg av aksjer. Mandat fra Privat Omsorg Nord ved salg av 100 % av aksjene til Nord Kapitalforvaltning.

HR Manager > Verdane Edda

Salg av aksjer. Mandat fra HR Manager ved salg av aksjemajoriteten til Verdane Edda.

Prosero > Valedo

Etablering av sikkerhetsplatformen Prosero Securities AS. Mandat fra Valedo Partners i forbindelse med oppkjøp av 12 selskaper.

Powertech > Midroc

Salg av aksjer. Mandat fra PowerTech AS ved salg av 100 % av aksjene til Midroc Electro AS.

Scandinavian Cosmetics

Salg av aksjer. Mandat fra BVS Solis Holding AS ved salg av 100 % av aksjene i Solis AS og Alf Sörensen AB til Scandinavian Cosmetics Group.

Vangseter > Ecura

Salg av aksjer. Mandat fra JCP Holding AS ved salg av 100% av aksjene i Vangseter AS til Ecura Helse og Omsorg AS.

Målrettet Intervensjon > Ambea Norge AS

Salg av aksjer. Mandat fra Braaten og Skipperstøen Holding AS ved salg av 100% av aksjene i Målrettet Intervensjon AS til Ambea Norge AS.

Valedo > Cordel

Etablering av platformen Cordel Norden AS (nå SmartCraft) . Mandat fra Valedo Partners

HR Prosjekt > Longship

Kjøp av aksjer. Mandat fra Longship ved kjøp av aksjemajoriteten i HR Prosjekt AS

Process Partner > Axflow

Kjøp av aksjer. Mandat for Axel Johnson International. Axflow kjøper 100 % av aksjene i Process Partner AS.

Melås Helse AS > Longship

Salg av aksjer. Mandat fra Melås Helse AS ved salg av 100 % av aksjene til Longship.

Mestrings- og Læringssenteret > Longship

Salg av aksjer. Mandat fra Mestrings-og Læringssenteret ved salg av 100 % av aksjene til Longship.

Euro Business School > Solar AS

Salg av aksjer. Mandat fra Euro Business School AS ved salg av 100% av aksjene til danske Solar A/S

Sysco > Credo

Salg av aksjer. Mandat fra Sysco AS ved salg av aksjemajoriteten i selskapet til Credo Partners

KOA > Humana

Salg av aksjer. Mandat fra KOA AS ved salg av 100 % av aksjene til Humana AB

Norva24 > Valedo

Etablering av platformen Norva24, infrastruktur under bakken. Mandat fra Valedo Partners ved kjøp av aksjer i 4 selskaper

Vesterled > Team Olivia

Salg av aksjer. Mandat fra Vesterled AS ved salg av 100 % av aksjene til Team Olivia AB.

Fusjon mellom GMT og Orbid AquaCam

Mandat fra GMT ved fusjon med Orbit AquaCam som overtagende selskap.

Norgesplaster > Avenyen

Salg av aksjer. Mandat fra Actavis Norway AS ved salg av virksomheten i Norgesplaster til Avenyen AS.

BANDAK > Herkules

Kjøp av aksjer. Mandat ved oppkjøp av 62% av aksjene i Bandak Holding AS.

Orkla > Din Baker

Salg av aksjer. Mandat fra Orkla's datterselskap Bakers AS ved salg av 100 prosent av aksjene i bakerikjeden Bakehuset Kafe AS til Din Baker Invest AS.

NCI > Fram AS

Salg av aksjer. Mandat fra Norsk Chokolade Import (NCI) ved salg av 100% av aksjene til Fram AS.

TUA > Frösunda LSS AB

Salg av aksjer. Mandat fra Tiltak for Ungdom-Agder AS ved salg av 90,1 % av aksjene til Frösunda LSS AB.

Erbus > Greenland Group

Salg av aksjer. Mandat fra Erbus AS ved salg av 51 % av aksjene til Grenland Group.

Løft AS > INOM

Salg av aksjer. Mandat fra Løft AS ved salg av 100 % av aksjene til Inom AB

Strategisk rådgivning for Multiconsult

Strategisk rådgivning for Multiconsult knyttet til strategiske alternativer, konkurrentanalyse, fusjoner og oppkjøp.

Norsk Analyse AS > Addtech Life Science

Salg av aksjer. Mandat fra Norsk Analyse ved salg av 100 % av aksjene til Addtech Life Science, en forretningsenhet innen Addtech konsernet, børsnotert i Sverige.

Hartmark > Vardegruppen

Kjøp av aksjer. Mandat ved oppkjøp av 100 % av aksjene i Hartmark.

Boenheten > Team Olivia

Salg av aksjer. Mandat fra Boenheten ved salg av 100 % av aksjene til Team Olivia.

Våre Hjem AS > INOM

Salg av aksjer. Mandat fra Våre Hjem AS ved salg av 100 % av aksjene til INOM.

JKK Group > Consilium

Salg av aksjer. Mandat fra JKK Group ved salg av 60 % av aksjene til Consilium.

Heimta Holding AS > Solhagagruppen

Salg av aksjer. Mandat fra Heimta Holding AS ved salg av 100 % av aksjene til Solhagagruppen.

BVPS

Buskerud Varmepumpeservice AS

Konstel AS

Mandat fra eier av Buskerud Varmepumpeservice i forbindelse med salg av aksjene i selskapet til Konstel AS

Tiller Vimek

Tiller Vimek AS

Accent Equity

Mandat fra Tiller Vimek i forbindelse med salg av aksjene til Accent Equity

Grøntklima

Grøntklima AS

Beijer Ref AB

Salg av aksjer. Oslo Finans har bistått Grøntklima i forbindelse med overdragelse av aksjene til Beijer Ref

Nebb

Nebb Engineering AS

Init Group

Mandat fra Private Equity selskapet Axcel Management A/S i forbindelse med kjøp av aksjene i Nebb Engineering for Init Group

IRT

Ingeniørselskapet R. Torgersen AS

Assemblin AS

Salg av aksjer. Mandat fra eierne av ventilasjonsentreprenørselskapet i forbindelse med salg av aksjene til Assemblin

Bislett Kebab House AS

Bislett Kebab House

Driv Kapital

Salg av aksjer. Oslo Finans bisto eierne av BKH i forbindelse av salg av aksjene til Driv Kapital.

Goodtech

Goodtech ASA

NCC

Overdragelse av organisasjon i Goodtech Environmental Solutions til NCC. Mandat fra Goodtech ASA i forbindelse med salget.

Borger

Borger

Unicare

Salg av aksjer. Mandat fra eierne av Borger ved salg av aksjene til Unicare. Som en del av transaksjonen inngikk salg av tre SPV'er med underliggende eiendommer

Akershus Elektro

Akershus Elektro

Vestum

Salg av aksjer. Mandat fra eierne i Akershus Elektro i forbindelse med overdragelse av selskapet til Vestum AB

Proteria

Proteria

Valedo

Opprettelse av plattform. Mandat fra Valedo Partners i forbindelse med oppkjøp

ØstCom

ØstCom

Vestum

Salg av aksjer. Mandat fra eierne i ØstCom AS i forbindelse med overdragelse av selskapet til Vestum AB

Ganske Enkelt AS

Ganske Enkelt

ØB Solutions

Salg av aksjer. Mandat fra eierne av Ganske Enkelt AS i forbindelse med overdragelse av selskapet til ØB Solution AS

Ecura Eiendom Daimyo

Ecura

Daimyo

Salg av aksjer. Mandat fra Longship ved salg av aksjene i Ecura Eiendom AS til Daimyo AS

Etablering av Tellusgruppen

Tellus Caravan og Fritid

Credo Partners

Etablering av platformen Tellus Caravan og Fritid. Mandat fra selgersiden i forbindelse salg av 8 selskaper til Credo Partners

Etablering av Elteragruppen

Eltera

Valedo

Etablering av elektroplatformen Elteragruppen. Mandat fra Valedo Partners i forbindelse med oppkjøp

Hardstuff Fritzoe

Hardstuff

Fritzøe Engros

Salg av aksjer. Mandat fra eierne av Hardstuff ved salg av aksjene til Fritzøe Engros

Oppkjøp til Sefbogruppen

Sefbo

Valedo

Etablering av eiendomsdrift og -forvaltningsplatformen Sefbo. Mandat fra Valedo i forbindelse med oppkjøp av 24 selskaper

Salg av omsorgseiendomssselskaper

Mandat fra selgersiden ved salg av samtlige aksjer i 5 omsorgsboligselskaper til SBB AB

Freds > Storskogen

Frends

Storskogen

Salg av aksjer. Mandat fra Frends ved salg av aksjemajoriteten til Storskogen.

Innva AS > Axflow

Innva AS

Axflow

Kjøp av aksjer. Mandat for Axel Johnson International. AxFlow kjøper 100 % av aksjene i Innva AS.

Primat Omsorg Nord > Nord Kapitalforvaltning

Primat Omsorg Nord

Nord Kapitalforvaltning

Salg av aksjer. Mandat fra Privat Omsorg Nord ved salg av 100 % av aksjene til Nord Kapitalforvaltning.

HR Manager > Verdane Edda

HR Manager

Verdane Edda

Salg av aksjer. Mandat fra HR Manager ved salg av aksjemajoriteten til Verdane Edda.

Prosero > Valedo

Prosero

Valedo

Etablering av sikkerhetsplatformen Prosero Securities AS. Mandat fra Valedo Partners i forbindelse med oppkjøp av 12 selskaper.

Powertech > Midroc

PowerTech

Midroc

Salg av aksjer. Mandat fra PowerTech AS ved salg av 100 % av aksjene til Midroc Electro AS.

Scandinavian Cosmetics

Solis

Scandinavian Cosmetics

Salg av aksjer. Mandat fra BVS Solis Holding AS ved salg av 100 % av aksjene i Solis AS og Alf Sörensen AB til Scandinavian Cosmetics Group.

Vangseter > Ecura

Vangseter

Ecura

Salg av aksjer. Mandat fra JCP Holding AS ved salg av 100% av aksjene i Vangseter AS til Ecura Helse og Omsorg AS.

Målrettet Intervensjon > Ambea Norge AS

Målrettet Intervensjon AS

Ambea Norge AS

Salg av aksjer. Mandat fra Braaten og Skipperstøen Holding AS ved salg av 100% av aksjene i Målrettet Intervensjon AS til Ambea Norge AS.

Valedo > Cordel

Cordel Norden

Valedo

Etablering av platformen Cordel Norden AS (nå SmartCraft) . Mandat fra Valedo Partners

HR Prosjekt > Longship

HR Prosjekt AS

Longship

Kjøp av aksjer. Mandat fra Longship ved kjøp av aksjemajoriteten i HR Prosjekt AS

Process Partner > Axflow

Process Partner AS

Axflow

Kjøp av aksjer. Mandat for Axel Johnson International. Axflow kjøper 100 % av aksjene i Process Partner AS.

Melås Helse AS > Longship

Melås Helse AS

Longship

Salg av aksjer. Mandat fra Melås Helse AS ved salg av 100 % av aksjene til Longship.

Mestrings- og Læringssenteret > Longship

Mestrings- og Læringssenteret

Longship

Salg av aksjer. Mandat fra Mestrings-og Læringssenteret ved salg av 100 % av aksjene til Longship.

Euro Business School > Solar AS

Euro Business School

Solar AS

Salg av aksjer. Mandat fra Euro Business School AS ved salg av 100% av aksjene til danske Solar A/S

Sysco > Credo

Sysco AS

Credo Partners

Salg av aksjer. Mandat fra Sysco AS ved salg av aksjemajoriteten i selskapet til Credo Partners

KOA > Humana

KOA AS

Humana AB

Salg av aksjer. Mandat fra KOA AS ved salg av 100 % av aksjene til Humana AB

Norva24 > Valedo

Norva24

Valedo

Etablering av platformen Norva24, infrastruktur under bakken. Mandat fra Valedo Partners ved kjøp av aksjer i 4 selskaper

Vesterled > Team Olivia

Vesterled AS

Team Olivia AB

Salg av aksjer. Mandat fra Vesterled AS ved salg av 100 % av aksjene til Team Olivia AB.

Fusjon mellom GMT og Orbid AquaCam

Gmt

Mandat fra GMT ved fusjon med Orbit AquaCam som overtagende selskap.

Norgesplaster > Avenyen

Norgesplaster

Avenyen AS

Salg av aksjer. Mandat fra Actavis Norway AS ved salg av virksomheten i Norgesplaster til Avenyen AS.

BANDAK > Herkules

Bandak

Herkules Capital

Kjøp av aksjer. Mandat ved oppkjøp av 62% av aksjene i Bandak Holding AS.

Orkla > Din Baker

Orkla

Din Baker

Salg av aksjer. Mandat fra Orkla's datterselskap Bakers AS ved salg av 100 prosent av aksjene i bakerikjeden Bakehuset Kafe AS til Din Baker Invest AS.

NCI > Fram AS

Norsk Chokolade Import

Fram AS

Salg av aksjer. Mandat fra Norsk Chokolade Import (NCI) ved salg av 100% av aksjene til Fram AS.

TUA > Frösunda LSS AB

Ungdom-Agder AS

Frösunda LSS AB

Salg av aksjer. Mandat fra Tiltak for Ungdom-Agder AS ved salg av 90,1 % av aksjene til Frösunda LSS AB.

Erbus > Greenland Group

Erbus AS

Greenland Group

Salg av aksjer. Mandat fra Erbus AS ved salg av 51 % av aksjene til Grenland Group.

Løft AS > INOM

Løft AS

INOM AB

Salg av aksjer. Mandat fra Løft AS ved salg av 100 % av aksjene til Inom AB

Strategisk rådgivning for Multiconsult

Multiconsult

Strategisk rådgivning for Multiconsult knyttet til strategiske alternativer, konkurrentanalyse, fusjoner og oppkjøp.

Norsk Analyse AS > Addtech Life Science

Norsk Analyse AS

Addtech Life Science

Salg av aksjer. Mandat fra Norsk Analyse ved salg av 100 % av aksjene til Addtech Life Science, en forretningsenhet innen Addtech konsernet, børsnotert i Sverige.

Hartmark > Vardegruppen

Hartmark

Vardegruppen

Kjøp av aksjer. Mandat ved oppkjøp av 100 % av aksjene i Hartmark.

Boenheten > Team Olivia

Boenheten

Team Olivia

Salg av aksjer. Mandat fra Boenheten ved salg av 100 % av aksjene til Team Olivia.

Våre Hjem AS > INOM

Våre Hjem AS

INOM

Salg av aksjer. Mandat fra Våre Hjem AS ved salg av 100 % av aksjene til INOM.

JKK Group > Consilium

JKK Group

Consilium

Salg av aksjer. Mandat fra JKK Group ved salg av 60 % av aksjene til Consilium.

Heimta Holding AS > Solhagagruppen

Heimta Helse og Omsorg

Solhagagruppen

Salg av aksjer. Mandat fra Heimta Holding AS ved salg av 100 % av aksjene til Solhagagruppen.