Compliance

Oslo Finans AS er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å tilrettelegge og plassere offentlige tilbud og rettede emisjoner.

Vi konsentrerer oss i første rekke om å hente inn kapital til SMB-segmentet, men har også hentet inn kapital til selskaper som senere har opplevd sterk vekst og blitt børsnotert. Gjennom 40 års virke har vi opparbeidet et omfattende nettverk som gir oss en betydelig plasseringskapasitet.

Våre kapitalkilder omfatter hele spekteret fra institusjoner, private investeringsselskaper, formuende privatpersoner til private equity-selskaper (både buy out og venture).

Oslo Finans har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester, jf. Verdipapirhandelloven § 2 - 1 (1):  

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre
  • Nr 2: Utførelse av ordre
  • Nr 5: Investeringsrådgivning
  • Nr 7: Plassering av finansielle insturmenter der foretaket ikke avgir     fulltegningsgaranti

Konsesjonen omfatter også

  • Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og     beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,
  • Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle     instrumenter.