Midtstranda Eiendom Invest

Godt beliggende kobinasjonseiendom med Brødrene Dahl som hovedleietaker