K8 & K9 Holding

Sentral kontoreiendom i Kvadraturen i Oslo, med Nærings- og Fiskeridepartementet som hovedleietaker