Mergers & Acquisitions

Oslo Finans AS tilbyr profesjonell rådgivning knyttet til ulike former for transaksjoner i det nordiske markedet. Vi bistår bedriftseiere, bedriftsledere, tradisjonelle investeringsselskaper og Private Equity fond.

I et konkurransepreget marked er bedriftenes suksess avhengig av utvikling og gjennomføring av en sunn vekststrategi. Ofte er slik vekststrategi drevet av fusjoner eller oppkjøp. Som rådgivere tilstreber vi å sette oss godt inn i den enkelte bedrifts behov og i hvilken sammenheng den opererer. Gjennom god forretningsmessig forståelse, erfaring og samarbeid med eierne kan vi bidra til å utvikle og realisere ønskede mål for virksomheten.

Vårt tjenestespekter omfatter således bistand ved:

  • Salg av selskap og søk etter strategisk partner
  • Oppkjøp og fusjoner
  • Verdivurderinger
  • Management Buy Out (MBO) og Management Buy In (MBI)
  • Kjøper- og selgers Due Diligence
  • Finansiering


For å sikre høy kvalitet, stiller vi høye krav til oss selv. Vi legger derfor vekt på at våre rådgivere har betydelig transaksjonserfaring, finansiell forståelse, industriell erfaring samt høyere akademisk utdannelse.

Gjennom vårt nære samarbeid med ledende aktører innen revisjon, skatt og forretningsjus er vi også godt rustet til å gjennomføre svært komplekse transaksjoner innenfor områder der det stilles høye krav til spisskompetanse. En av våre viktigste roller i gjennomføringen av en strukturert prosess er å lede og koordinere øvrige rådgivere i prosessen fra begynnelse til slutt med det formål å oppnå et best mulig resultat for våre klienter.