Konsesjon

Oslo Finans AS er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å tilrettelegge og plassere offentlige tilbud og rettede emisjoner.

Vi konsentrerer oss i første rekke om å hente inn kapital til SMB-segmentet, men har også hentet inn kapital til selskaper som senere har opplevd sterk vekst og blitt børsnotert. Gjennom 25 års virke har vi opparbeidet et omfattende nettverk som gir oss en betydelig plasseringskapasitet.

Våre kapitalkilder omfatter hele spekteret fra institusjoner, private investeringsselskaper, formuende privatpersoner til private equity-selskaper (både buy out og venture).

Tilrettelegging av investeringsselskaper

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge og plassere direkteinvesteringer i shipping, offshore, fly, eiendom og andre næringer. I de senere år har vi også - alene og sammen med samarbeidspartnere - tilbudt investeringer i Private Equity både i Norge og andre land.