Investeringsrådgivning

Oslo Finans AS tilbyr profesjonell rådgivning og veiledning knyttet til ulike former for investeringer i verdipapirfond i det globale markedet. Vi bistår pensjonskasser, family offices, selskaper og enkeltpersoner.

Oslo Finans har bred erfaring innenfor investeringsrådgivning og tilbyr plasseringsråd innenfor følgende aktivaklasser:

For å sikre høy kvalitet, stiller vi høye krav til oss selv. Vi legger derfor vekt på at vi som rådgivere besitter betydelig rådgivningserfaring, god porteføljeforståelse, analytisk tilnærming og god forståelse av markedet.

Gjennom vårt nære samarbeid med ledende aktører innen de ulike plasseringsmulighetene er vi godt rustet til å rådgi våre kunder til plasseringer innen områder der det stilles høye krav til spisskompetanse. En av våre viktigste roller som rådgivere er å gjøre våre kunder oppmerksom på muligheter og gi den innsikt som gjør det mulig å oppnå et best mulig resultat for våre kunder.

MiFiD

Månedsbrev