Emisjoner

Oslo Finans AS er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å tilrettelegge og plassere offentlige tilbud og rettede emisjoner.

Vi konsentrerer oss i første rekke om å hente inn kapital til SMB-segmentet, men har også hentet inn kapital til selskaper som senere har opplevd sterk vekst og blitt børsnotert.

Gjennom mer enn 30 års virke har vi opparbeidet et omfattende nettverk som gir oss en betydelig plasseringskapasitet.

 

TILRETTELEGGING

Oslo Finans er kontinuerlig på jakt etter gode prosjekter med høy risikojustert avkastning for tilrettelegging og plassering til våre investorer. Våre prosjekter er enten egenutviklet eller utviklet i samarbeid med andre aktører.

Vi har gjennom årene tilrettelagt og plassert et stort antall selskaper for direkteinvestering innen shipping, offshore, luftfart og eiendom.  Mange av disse transaksjonene er strukturert som "sale leaseback" der drift og eierskap av underliggende aktivum ikke er definert som kjernevirksomhet og således utgjør en unødig kapitalbinding for selger.